Laporan Tahunan

> PDF


BB Biogen menerbitkan buku laporan tahunan setiap tahun. Namun, laporan tahunan ini tidak tersedia dalam bentuk elektronik. Naskah laporan tahunan tersedia di Perpustakaan BB Biogen bagi yang memerlukan.

cov_lap_tahunan2002_ico cov_lap_tahunan2004_ico cov_lap_tahunan2005_ico

comments powered by Disqus