Laporan Tahunan

BB Biogen menerbitkan buku laporan tahunan setiap tahun. Namun, laporan tahunan ini tidak tersedia dalam bentuk elektronik. Naskah laporan tahunan tersedia di Perpustakaan BB Biogen bagi yang memerlukan.

cov_lap_tahunan2002_ico cov_lap_tahunan2004_ico cov_lap_tahunan2005_ico

comments powered by Disqus