Laporan Tahunan

BB Biogen menerbitkan buku Laporan Tahunan setiap tahun. Naskah cetak Laporan Tahunan tersedia di Perpustakaan BB Biogen bagi yang memerlukannya. Naskah elektronik Laporan Tahunan (format PDF) dapat diunduh di halaman ini.